DYSPLAZJA STAWÓW BIODROWYCH

W BUDOWIE !!!

Czym jest dysplazja stawu biodrowego?

Dysplazja jest to choroba polegająca na zwyrodnieniu stawu biodrowego w wyniku której dochodzi do niedorozwoju, lub rozluźniania struktur go budujących a w konsekwencji do niedopasowania poszczególnych jego elementów – dokładnie głowy kości udowej do panewki.